Kantoor verhuurtransacties van circa 750 m² in Leiden Centraal kantoren

Onlangs heeft er een aantal transacties plaatsgevonden in het kantoorgebouw Leiden Centraal Kantoren te Leiden. Dit object is onlangs door de Smitsloo Groep van Ping Properties verworven.

Op de begane grond werd door Randstad Nederland B.V. een nieuw huurcontract gesloten voor 450 m² tegen 5 jaar, terwijl voor deze organisatie, behorende tot het Randstad concern, een andere huurder voor 300 m² voor haar overtollig vloeroppervlak werd gevonden. Deze ruimte werd eveneens voor 5 jaar verhuurd aan Bosman GGZ. Onder andere heeft Randstad Nederland B.V. besloten een deel van de ruimte ter grootte van circa 300 m² die zij huurde op te zeggen en een deel van haar ruimte ter grootte van circa 450 m² te verlengen voor een periode van 5 jaar.

De ruimte die Randstad heeft opgezegd ter grootte van circa 300 m² is inmiddels weer voor een periode van 5 jaar verhuurd aan Bosman GGZ. Deze onderneming was nog niet gevestigd in het kantoorgebouw.

Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V. bracht de transactie namens Randstad tot stand met Bosman GGZ. Randstad werd verder bij de verlenging en huurwisseling geadviseerd door Appelhoven Vastgoedadviseurs in collegiale samenwerking met Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V. De Smitsloo Groep trad namens zichzelf op.