Appelhoven Vastgoedadviseurs betrokken bij Verde Vista ontwikkeling

Onlangs werd bekend dat NEM Energy een nieuw kantoor van 10.000 m² BVO laat bouwen aan de Stadhouderslaan in Zoeterwoude (Verde Vista terrein). De eerste paal is op 11 oktober jl. geslagen. Het is het eerste gebouw uit een plan van totaal 30.000 m² kantoorruimte. Rijssenmolen, een dochter van VolkerWessels, ontwikkelt het kantoor van NEM Energy en zal tevens zorgdragen voor de ontwikkeling van de naastgelegen objecten. Het gebied Verde Vista ligt aan de A4 bij de aansluiting met de N11.

Rijssenmolen heeft Appelhoven Vastgoedadviseurs opdracht gegeven om zorg te dragen voor alle marketing- en verhuuractiviteiten van de Verde Vista ontwikkeling. Er is, direct naast het NEM kantoor, al gestart met de bouw van een tweede gebouw met een oppervlakte van circa 5000 m² BVO en bijbehorende parkeervoorzieningen. De oplevering is in het eerste kwartaal van 2014 gepland. Het gebouw wordt voorzien van allerlei materialen en maatregelen om een grote duurzaamheid te waarborgen. Zo komt er onder andere een warmte-koude opslag en zullen er PV-cellen worden geïntegreerd in het dak voor energieopwekking. Tevens worden er mossedum daken toegepast om regenwater op te vangen.

De locatie Verde Vista biedt in de regio Leiden kantoorruimte aan op een zichtlocatie langs de A4. Er zijn geen beperkingen, zoals wel het geval is bij Science Park te Leiden, ten aanzien van de bestemming. Nu de ontwikkeling Oostvlietpolder van de baan is wordt er op Verde Vista een goed alternatief geboden voor ondernemingen die langs een van de hoofdsnelwegen van Nederland gehuisvest willen zijn.