Advies

Wij adviseren een groot aantal gebruikers (in hun hoedanigheid van huurder) van kantoor- en/of bedrijfsruimte. Dit traject begint bijvoorbeeld met een advies over de huidige locatie(s) van de organisatie.

Vaak blijkt dat een organisatie efficiënter zou kunnen omgaan met haar huisvesting waardoor dit besparingen kan opleveren in efficiëntie, aantal vierkante meters, prijs van het gehuurde of bijvoorbeeld de duurzaamheid van het gehuurde (energie). Ook kan blijken dat uw huidige huisvesting niet meer voldoet aan de door uw organisatie gestelde eisen. Het kopen of huren van een andere kantoor- en/of bedrijfsruimte kan dan een goede oplossing zijn.

Wij adviseren bedrijven als TrainMore, PVH (Tommy Hilfiger/Calvin Klein), Suitsupply, Denham, Fetim, Scotch & Soda, Het Koninklijk Concertgebouworkest, Tony’s Chocolonely, Fysiomed, ClubSportive en Startupbootcamp.

Aankoop

Wij adviseren (eind-)beleggers bij de aankoop van commercieel vastgoed. Wij maken een analyse van het vastgoed en toetsen de kengetallen zoals bijvoorbeeld de huurprijs en het rendement aan de markt. In onderling overleg met onze opdrachtgevers voeren we onderhandelingen om uiteindelijk tot het beste resultaat voor onze cliënten te komen.

Inmiddels heeft Appelhoven voor meer dan 3,5 miljard euro aan vastgoedtransacties begeleid.

Heronderhandeling

Wij adviseren huurders van kantoor- en/of bedrijfsruimte bij de heronderhandeling van hun bestaande huurovereenkomst. Wij beoordelen de huidige huurovereenkomst(en). De volgende zaken kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen:

  • Is de huurprijs wel marktconform?
  • Komt de huurtermijn overeen met het businessplan van de onderneming?
  • Zijn er gunstige(re) voorwaarden te bedingen in een eventueel nieuwe huurovereenkomst?

 

Verkoopstrategie

Wij zijn namens een groot aantal relaties belast met de exclusieve verkoop van commercieel vastgoed. In onderling overleg met onze relatie wordt de verkoopstrategie bepaald. Soms is het nodig om het object ‘breed in de markt’ uit te zetten. In andere gevallen is een discrete benadering van de markt de beste strategie en worden potentiële kopers gericht door ons benaderd.

Sale & lease back

Wij adviseren bedrijven die eigenaar en tevens gebruiker zijn van het onroerend goed bij een ‘sale & lease back’ van hun huisvesting. In dit traject wordt vastgesteld op welke wijze het gebouw het beste verkocht kan worden, en tegen welke voorwaarden.

Wij adviseren bij de onderhandelingen over de huurvoorwaarden in de huurovereenkomst die wordt opgesteld tussen verhuurder (‘koper’) en de onderneming (‘verkoper’).